GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Değerli Kullanıcılarımız,

Bizi ve edu4mat.com/ (“Site”)’nu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) ile kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz haklar ve tercihler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

18 yaşından küçük olmanız halinde bu metnin veli/vasiniz tarafından da okunması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Topladığımız Kişisel Verileriniz

Site’ye üye olurken, Site vasıtasıyla ürün/hizmet satın alırken, Site’ye/ürüne giriş yaparken ve Site/ürünü kullanırken bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, bu Politika’da belirtilen amaçlar çerçevesinde ve aynı zamanda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde işlemekteyiz.

Site’yi kullanabilmek için Site’ye kaydolmanız zorunludur. Site’ye kaydolmanız ve Site/ürünü kullanmanız esnasında topladığımız ve depoladığımız kişisel verileriniz aşağıdakilerdir:

Site’ye üye olabilmeniz için ad-soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi veya telefon numarasından oluşan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Bu kişisel verileri üyelik hesabınızın oluşturulması amacıyla kullanmaktayız. Site’ye üye olmak için Telefon Numarası veya E-Posta Adresi bilgilerinizden yalnızca birisini paylaşmanız yeterlidir.

Site üzerinden ürün/hizmetlerimizi satın almanız durumunda ise bizimle ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, adresten oluşan kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu kişisel verilerinizi (a) tarafınıza fatura düzenlenmesi ve iletilmesi, (b) muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve (c) alınan ürünün teslim edilebilmesi amaçlarıyla kullanmaktayız.

Site’yi, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınınız esnasında ad-soyad, kullanıcı adı, telefon numarası, e-posta adresi bilgilerinden oluşan kişisel verilerinizi Site, ürün ve hizmetlerimizden daha iyi şekilde yararlanabilmeniz, size kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmemiz amacıyla toplamaktayız.

Bunlara ek olarak, Site’yi, ürünü veya hizmeti kullanımınız esnasında karşılaşmış olduğunuz Site, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle bizimle irtibata geçerek telefon numarası, e-posta adresi ve şahsen bizimle paylaştığınız diğer kişisel verilerinizi, taleplerinize yönelik olarak sizlere destek sağlamak amacıyla işlemekteyiz. Şirketimiz ile e-posta üzerinden iletişim kurmanız halinde kişisel verileriniz açık rızanızın varlığı dahilinde mail server (depolama) hizmeti almakta olduğumuz yurtdışında yerleşik firmaya aktarılmaktadır.

Site’deki profilinizi kişiselleştirmek amacıyla opsiyonel olarak profil fotoğrafı yüklemeniz mümkündür. Bu halde profil fotoğrafınızdan oluşan kişisel veriniz de Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

IP verileriniz ise, Sitemizin güvenliğini arttırmak, trendleri analiz etmek ve Sitemizi yönetmek amacıyla ve ayrıca Site içerisindeki hareketinizi, Site’ye yönlendirildiğiniz internet sitelerini, media player (ortam yürütücüsü) kullanımınızı, Site’ye erişim zamanlarınızı ve kullanıcı deneyimlerinizi analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Bunların haricinde ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresinden oluşan kişisel verilerinizi açık rızanızın varlığı dahilinde sizinle tanıtım ve reklam amaçlı irtibata geçmek için işleyebilir ve hizmet aldığımız üçüncü taraf servis sağlayıcılara aktarabiliriz. Site’de yapılacak bakım ve düzenlemeler sebebiyle hizmet sunamamamız, hizmete erişimin gecikmesi gibi durumlarda hizmete ve hesabınıza ilişkin size bilgi vermek amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Bu tip bildirimler ticari amaçlı olmayıp, Site’yi kullanımınıza ilişkin olduğundan bunları iptal etmeniz mümkün değildir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Aktarılması İçin Açık Rıza Alınmasına Gerek Olmayan İstisnai Haller

KVKK kapsamında kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında düzenlenen açık rıza gerektirmeyen nedenlere dayalı olarak işlenebilir ve aktarılabilir. Bu kapsamda, Site kapsamındaki hizmetlerimizi sunarken siz kullanıcılarımızdan açık rıza almamıza gerek olmayan ve istisna kapsamında sayılan haller söz konusudur. Bu istisnai durumlar aşağıda sayılmıştır:

Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında;

 1. (i Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. (ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. (vi)
 7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. (vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. (viii)
 10. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 11. (ix)
 12. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Ümit Mahallesi 2526 Sk. No: 4/2 Çankaya/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde ……… elektronik posta adresine veya ……… kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

Politikamızdaki Değişiklikler

Bu Politika’nın Yürürlük Tarihi aşağıda belirtilmiştir. Sunduğumuz hizmetlerde değişiklik olması durumunda bu Politikayı güncelleyebiliriz. Politikalarda esaslı bir değişiklik yaptığımız takdirde Site’yi güncellenmiş Politika ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde Politika’daki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki "Son Güncelleme" kısmına bakın.

Yürürlük Tarihi: 08/01/2022

Son Güncelleme:08/01/2022